Laat ons er samen
voor gaan!

Al meer dan 25 jaar biedt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hulpmiddelen aan voor preventie, bewustmaking en analyse van psychosociale risico's op het werk aan leidinggevenden, werknemersvertegenwoordigers en welzijnsspecialisten.

Ontdek BESWIC
« FOD Werkgelegenheid: 25 jaar expertise
in het bevorderen van welzijn op het werk »

Psychosociale
risico's
op het werk

Psychosociale risico’s op het werk kunnen zowel de mentale als de lichamelijke gezondheid van werknemers aantasten en kunnen een invloed hebben op de efficiëntie en de veiligheid van bedrijven en organisaties.

De gevolgen van deze risico’s hebben een impact op zowel de werknemers (mentaal en fysiek) als op bedrijven of organisaties en de maatschappij.

Ontdek hier onze folder

Voor wie zijn
onze tools bestemd?

Voor alle bedrijven en organisaties, groot of klein, en in alle sectoren.

Werknemers-
vertegenwoordigers
Vakbonds- afgevaardigden, Leden van de CPBW's
Welzijnsspecialisten
Preventieadviseurs, Psychologen, Artsen, Vertrouwenspersonen
Leidinggevenden
Werkgevers, Managers, Personeelsmanagers, CPBW-leden

Onze tools

Wat is het doel van onze tools? Alle personen die betrokken zijn bij het welzijn in bedrijven en organisaties, vakbondsvertegenwoordigers en specialisten de mogelijkheid geven om concrete actie te ondernemen om psychosociale risico’s te voorkomen en te beheersen. Dit kan door op te treden op het niveau van de arbeidsorganisatie, de inhoud van het werk, de arbeidsomstandigheden en de arbeidsrelaties.

  • Preventie

  • Opleidingen en sensibilisering

  • Rapporterings- modellen

  • Terug naar het werk

Tool 1/4

Meer weten over
musculoskeletale
aandoeningen?

Meer weten Troubles musculosquelettiques

Meer weten over
psychosociale risico’s
en onze tools ?

Meer weten Risques psychosociaux